ایام عمر

Posted by
Amir (Tehran,Tabriz, Iran) on 18 September 2019 in Plant & Nature.

یکی سبز و یکی زرد
یکی جانی رو تازه می کنه و یکی خوراک زمستانه جانی میشه

Canon EOS 5D 1/30 second F/10.0 ISO 100 19 mm

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

 

Canon EOS 5D
1/30 second
F/10.0
ISO 100
19 mm