موزه دانشگاه هنر تبریز

Posted by
Amir (Tehran,Tabriz, Iran) on 19 May 2013 in Lifestyle & Culture and Portfolio.

Canon EOS 40D 1/60 second F/3.5 ISO 1600 18 mm

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

shervin from Amol, Iran

چه دیوار آجری خوشگلی

19 May 2013 8:52am

Shaahin Bahremand from Tehran, Iran

جالبه

19 May 2013 12:29pm

Ahmad from Tehran, Iran

بسیار بسیار زیبا و ظریف
نور عالی و رنگ های دیدنی

19 May 2013 1:49pm

LASGERD from lasjerd, Iran

چیدمان ساده اما زیبا

با نورپردازی جالب

19 May 2013 4:48pm

L'angevine from Angers, France

intéressante valeurs

20 May 2013 8:38am

Canon EOS 40D
1/60 second
F/3.5
ISO 1600
18 mm