عزاداری

Posted by
Amir (Tehran,Tabriz, Iran) on 20 November 2013 in People & Portrait and Portfolio.

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

omid from mashhad, Iran

ثبت مستند خیلی خیلی خوب و قشنگ
.
کادر، فوکوس و فلو، رنگها و نورهای خیلی خیلی زیبا
.
آفرین بر شما

20 Nov 2013 7:05am

Curly from South Shields, United Kingdom

Terrific frame filling, well done!

20 Nov 2013 11:31am