بهارانه

Posted by
Amir (Tehran,Tabriz, Iran) on 26 April 2014 in Plant & Nature.

SAMSUNG WB150 / WB150F / WB152 / WB152F / WB151 1/1500 second F/4.5 ISO 80 4 mm

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

farideh from rasht, Iran

زیباست

26 Apr 2014 5:18am

سيد حسن كاوشي from اروميه, Iran

زیبا و واقعا بهارانه است

26 Apr 2014 6:33am

saghar-photo from karaj, Iran

وای خیلی زیباست :) رنگاش یه طور خاصی قشنگه :)

26 Apr 2014 4:33pm

HBHG from Tehran, Iran

بسیار زیبا
عالی است

26 Apr 2014 6:14pm

farnaz from Ardebil, Iran

زیباست ، بهاری ِ بهاری شد !

26 Apr 2014 7:13pm

SAMSUNG WB150 / WB150F / WB152 / WB152F / WB151
1/1500 second
F/4.5
ISO 80
4 mm