بهارانه

Posted by
Amir (Tehran,Tabriz, Iran) on 27 April 2014 in Plant & Nature and Portfolio.

SAMSUNG WB150 / WB150F / WB152 / WB152F / WB151 1/500 second F/4.5 ISO 80 29 mm

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

HBHG from Tehran, Iran

بسیار زیبا
ثبت بهاری عالی

27 Apr 2014 7:40am

omid from mashhad, Iran

خیلی خیلی زیباست و لطیف
فوکوس، رنگها و نورهای خیلی خیلی قشنگ

28 Apr 2014 6:19am

SAMSUNG WB150 / WB150F / WB152 / WB152F / WB151
1/500 second
F/4.5
ISO 80
29 mm