نخل

Posted by
Amir (Tehran,Tabriz, Iran) on 28 April 2014 in Landscape & Rural and Portfolio.

Canon EOS 350D 1/1000 second F/5.6 ISO 200 109 mm

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

Nazzareno from Rome, Italy

Love the composition, colours and lighting ...

28 Apr 2014 5:45am

Isa from Vaucluse, France

Très jolie photo, superbe paysage !

28 Apr 2014 8:30am

Moridi from Tehran, Iran

Magnificent scenery. Superb.

28 Apr 2014 8:50am

Shaahin Bahremand from Tehran, Iran

چقدر تر و تمیز و خوشرنگه
آفرین

28 Apr 2014 2:19pm

سيد حسن كاوشي from اروميه, Iran

زیباست . خوشمان امد . راستی شاید چهارشنبه دوباره بیام . اگر زحمتی نیست شماره موبایل تون براو پیام خصوصی بفرستید تا محل دیدار را هماهنگ کنیم

28 Apr 2014 3:16pm

HBHG from Tehran, Iran

منظره زیبایی است
تضاد بین نخل و کوهستان پس زمینه
عالی است
محل عکسبرداری کجاست؟

28 Apr 2014 6:53pm

@HBHG: سلام محل عکاسی در کویر یزد است

omid from mashhad, Iran

چه چشم انداز غریب و قشنگی

29 Apr 2014 7:00am

Japanalia from Yokohama, Japan

Great atmosphere in this capture!

29 Apr 2014 8:03am

Canon EOS 350D
1/1000 second
F/5.6
ISO 200
109 mm