مرحوم گیلاس پوسیده

Posted by
Amir (Tehran,Tabriz, Iran) on 3 September 2014 in Food & Cuisine.

Canon EOS 350D 8/5 seconds F/16.0 ISO 200 90 mm

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

malak from hamedan, Iran

آخی
خدایش بیامرزدتش
:)

3 Sep 2014 11:13am

L'Angevine from Angers, France

miam

4 Sep 2014 6:52am

omid from mashhad, Iran

خدایش بیامرزاد
.
عجب خوش آب و رنگ هم بوده اند
.
چه بازتاب های چشمنوازی

4 Sep 2014 9:32am

@omid: .
بلی
بلی
واقعا خدا بیامرزدشان
خب چه اشکال داره روی سه پایه و با نور کافی دافراگم را بسته ایم و شاتر را گشاده

omid from mashhad, Iran

و چه دیافراگم بسته ای
...

4 Sep 2014 9:32am

Canon EOS 350D
8/5 seconds
F/16.0
ISO 200
90 mm