ساس گزیدگی

Posted by Amirreza Tavassoli (Tehran,Tabriz, Iran) on 30 November 2014 in People & Portrait.

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

angel from Tehran, Iran

:-S
دلم ریش شد:-D

30 Nov 2014 1:51pm

Mohammad/Navvab from shiraz, Iran

ایش

30 Nov 2014 8:46pm

L'Angevine from Angers, France

oh là

1 Dec 2014 10:10am

Canon EOS 350D
1/80 second
F/2.8
ISO 1600
90 mm