نواز

Posted by
Amirreza Tavassoli (Tehran,Tabriz, Iran) on 10 November 2015 in People & Portrait.

Canon EOS 70D 1/80 second F/4.0 ISO 2000 200 mm

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

Shaahin Bahremand from Tehran, Iran

بسیار زیباست آفرین

10 Nov 2015 2:17pm

Monte Stevens from Fort Collins, United States

Well done!

10 Nov 2015 3:20pm

L'Angevine from Angers, France

bel effet

11 Nov 2015 9:46am

omid from mashhad, Iran

ثبت های سخت در تاریکی
...
ترکیب و نورهای قشنگ

11 Nov 2015 9:03pm

Canon EOS 70D
1/80 second
F/4.0
ISO 2000
200 mm