شهید احمد شاملو

Posted by
Amir (Tehran,Tabriz, Iran) on 6 February 2016 in Miscellaneous.

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

Shaahin Bahremand from Tehran, Iran

بسیار زیبا

6 Feb 2016 4:37pm

sajjad from mashhad, Iran

چ تشابه اسمی جالبی

6 Feb 2016 5:17pm

omid from mashhad, Iran

عبور ممنوع هم هست
X_X

7 Feb 2016 6:45am

L'Angevine from Angers, France

bien ces panneaux

7 Feb 2016 8:05am

sara from Rasht, Iran

یاد شاعر پرآوازه جناب شاملو میندازه آدم رو.

8 Feb 2016 12:46pm