دریا و سکوت

Posted by
Amirreza Tavassoli (Tehran,Tabriz, Iran) on 3 May 2016 in Landscape & Rural and Portfolio.

Canon EOS 70D 1/13 second F/4.5 ISO 1250 10 mm

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

Zeynab Shirazi from Mashhad, Iran

این رنگ!
رنگش عالیه
این صدف های ریز هم فوق العاده کرده عکس رو

3 May 2016 6:28am

Robert D. Burr from Kingston, Ontario, Canada

بسیار سرد .... من دوست دارم رنگ.

3 May 2016 2:58pm

Harmonia from Bondues, France

GORGEOUS !!!!!

3 May 2016 5:04pm

omid from mashhad, Iran

ثبت قشنگ
...
فضای غریب
...
ترکیب، تم رنگی، فوکوس و فلو، نورها و بازتاب های خیلی زیبا

4 May 2016 7:40am

L'Angevine from Angers, France

oh génial ces violets

4 May 2016 8:20am

Canon EOS 70D
1/13 second
F/4.5
ISO 1250
10 mm