دوکوهه

Posted by
Amir (Tehran,Tabriz, Iran) on 19 July 2016 in Documentary & Street.

Canon EOS 70D 1/8 second F/4.5 ISO 1000 10 mm

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

L'Angevine from Angers, France

superbe ce rouge

20 Jul 2016 1:59pm

omid from mashhad, Iran

جنگ
جنگ
جنگ
کشتار انسان ها
ویرانی
...
بازیِ دو سر باخت برای طرفین جنگ
و
سود سرشار برای تولید کنندگان سلاح و مهمات

20 Jul 2016 8:26pm

Canon EOS 70D
1/8 second
F/4.5
ISO 1000
10 mm