شوشتر

Posted by
Amir (Tehran,Tabriz, Iran) on 29 August 2016 in Cityscape & Urban.

Canon EOS 70D 1/125 second F/16.0 ISO 100 18 mm

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

Shahin Bahremand from Tehran, Iran

ثبت خوبی شده آفرین

29 Aug 2016 5:38pm

omid from mashhad, Iran

ثبت زیبا
...
رنگها و بافت های قشنگ

30 Aug 2016 5:39am

L'Angevine from Angers, France

bien

30 Aug 2016 1:06pm

Canon EOS 70D
1/125 second
F/16.0
ISO 100
18 mm