29 بهمن

Posted by
Amir (Tehran,Tabriz, Iran) on 16 February 2017 in Cityscape & Urban.

Canon EOS 5D 1/40 second ISO 1000

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

omid from mashhad, Iran

ثبت مستندِ جالب
...
کادر، نورها و بافت های خیلی زیبا

16 Feb 2017 7:59pm

L'Angevine from Angers, France

génial,c'est du bon travail

17 Feb 2017 9:38am

farNaaz50 from Gorgan, Iran

همه چیز و بیش از همه نور خوب روی دودکش

19 Feb 2017 3:07pm

Canon EOS 5D
1/40 second
ISO 1000