شب دو نفری

Posted by
Amirreza Tavassoli (Tehran,Tabriz, Iran) on 6 March 2017 in People & Portrait and Portfolio.

Canon EOS 5D 1/13 second F/0.0 ISO 1000 0 mm

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

omid from mashhad, Iran

ثبت شبانه ی جاااالب
...
ترکیب، پرسپکتیو، تم رنگی، بافت ها، فضا، نورها و سااااایه های قشنگ

6 Mar 2017 12:48pm

L'Angevine from Angers, France

bon travail

7 Mar 2017 3:00pm

Canon EOS 5D
1/13 second
F/0.0
ISO 1000
0 mm

هری،
ب