عکس تبلیغاتی دلستر

Posted by Amirreza Tavassoli (Tehran,Tabriz, Iran) on 16 July 2017 in Business & Industry.

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

omid from mashhad, Iran

عکس تبلیغیِ قشنگی شده
...
کادر، رنگها، نورها، بازتاب ها و پس زمنیه ی زیبـــــــا
...
به نظرم یه نموره خط افقش کژه
و
از طرفی در بازتاب ها نام تجاریِ کالا نصفه و نیمه شده

16 Jul 2017 6:54am

@omid: .
ممنون حتما باید درستش کنم

beach from Oshawa, Ontario, Canada

Quite an array of tastes.

16 Jul 2017 11:32am

Blikvanger from België, Belgium

Nice piece of product photography.

16 Jul 2017 6:52pm

L'Angevine from Angers, France

génial

17 Jul 2017 7:52am

Canon EOS 70D
1/100 second
F/9.0
ISO 200
90 mm