سبزی کاری

Posted by Amirreza Tavassoli (Tehran,Tabriz, Iran) on 9 August 2017 in Landscape & Rural.

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

omid from mashhad, Iran

چه جایِ خوبی
...
رنگها و نورهای قشنگ

12 Aug 2017 8:52pm

1/30 second
F/8.0
ISO 200
23 mm