باغبان بازنشسته

Posted by Amirreza Tavassoli (Tehran,Tabriz, Iran) on 24 August 2017 in People & Portrait.

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

omid from mashhad, Iran

ثبت پرتره ی قشنگ
...
کادر، فوکوس و بوکه های خیلی زیبا

24 Aug 2017 5:54am

Canon EOS 5D
1/125 second
ISO 800