خانه مشروطه تبریز

Posted by Amirreza Tavassoli (Tehran,Tabriz, Iran) on 27 September 2017 in Lifestyle & Culture and Portfolio.

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

omid from mashhad, Iran

ثبت و سوژه ی قشنگ و خاطره انگیز
...
زاویه ی دید، فوکوس و فلو، رنگها و بازتاب های خیلی زیبا

27 Sep 2017 6:14am

Existence Artistique from Angers, France

agréable

27 Sep 2017 7:58am

Canon EOS 5D
1/320 second
F/3.5
ISO 400
19 mm