فلک الافلاک

Posted by
Amir (Tehran,Tabriz, Iran) on 2 December 2017 in Lifestyle & Culture.

Canon EOS 350D 1/25 second F/4.0 ISO 400 17 mm

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

: Helen : from is currently photographing in, Ethiopia

I feel like I have stepped back centuries! Like the POV.

2 Dec 2017 8:06am

Dimitrios from ATHENS, Greece

cool art

2 Dec 2017 10:48am

Existence Artistique from Angers, France

oh génial

2 Dec 2017 1:10pm

omid from mashhad, Iran

رفتید سراغ مجموعه عکسهای قدیمی؟
...
ثبت جالبی شده
عجب سایه هایی هم داره

2 Dec 2017 4:39pm

@omid: .
بله بله
از بی عکسی است دیگه

Canon EOS 350D
1/25 second
F/4.0
ISO 400
17 mm