زمستان نیامده برف ها آب شدند

Posted by
Amir (Tehran,Tabriz, Iran) on 16 December 2017 in Plant & Nature.

Canon EOS 5D 1/200 second F/8.0 ISO 100 90 mm

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

omid from mashhad, Iran

ثبت قشنگ و با طراوت
...
ترکیب، فوکوس و فلو، رنگها و نورهای خیلی زیبا
...
بهار نیامده برف ها آب شدن
رو شیده بودیم
اما این عنوان بدیع بود ها

16 Dec 2017 7:06am

Existence Artistique from Angers, France

superbe

16 Dec 2017 9:32am

Canon EOS 5D
1/200 second
F/8.0
ISO 100
90 mm