سلف پرتره

Posted by Amirreza Tavassoli (Tehran,Tabriz, Iran) on 24 January 2018 in People & Portrait.

اون روی خطرناک منو بالا نیار دنیا
شوخی کردم
سرمای هوای تبریز گاهی می تونه استخوان سوز باشه
به قول آذری ها
شخته می برد

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

omid from mashhad, Iran

هنوز سرمای اصلی توی راهه آقا
تجهیز کنید خودتون رو زودتر

24 Jan 2018 7:18am

Existence Artistique from Angers, France

intéressant

24 Jan 2018 12:36pm

HTC _M9e
1/100 second
F/2.0
ISO 125
4 mm