راز جنگل

Posted by
Amir (Tehran,Tabriz, Iran) on 28 January 2018 in Miscellaneous.

بچه که بودیم زیاد این بازی رو انجام می دادیم با فامیل
در برابر وسوسه اش طاقت نیاوردم و دوباره خریدمش
یاد خاطرات کودکی بخیر آقا

HTC _M9e 1/20 second F/2.0 ISO 500 4 mm

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

Existence Artistique from Angers, France

génial

28 Jan 2018 1:17pm

omid from mashhad, Iran

خیلی خوب کاری کردید
هیچ چی بهتر از خاطره بازی نیست
...
نسل شما خیلی پیشرفته بودن آقا
ما نسل الک دولک و تیله بازی بودیم
X_X

29 Jan 2018 8:46pm

HTC _M9e
1/20 second
F/2.0
ISO 500
4 mm