هلو

Posted by
Amir (Tehran,Tabriz, Iran) on 1 February 2018 in Animal & Insect.

این هلوی منه که از نوزادی خودم بهش سرلاک دادم و تو بغلم قد کشید و بزرگ شد
جانم به جانش بند است

HTC _M9e 1/13 second F/2.0 ISO 800 4 mm

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

omid from mashhad, Iran

ای جااانم
خیلی نازه

1 Feb 2018 7:06am

. from Iran

Holu & Holu's dad are lovely ...

1 Feb 2018 10:41am

HTC _M9e
1/13 second
F/2.0
ISO 800
4 mm