برف تهران

Posted by
Amir (Tehran,Tabriz, Iran) on 3 February 2018 in Cityscape & Urban.

SAMSUNG WB150 / WB150F / WB152 / WB152F / WB151 1 second F/3.2 ISO 80 4 mm

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

omid from mashhad, Iran

اینجوری که عکاس خودش جای گرم باشه
و
از برف و سرما عکس بگیره
خیلی دلچسبه
;)

3 Feb 2018 7:31am

Existence Artistique from Angers, France

intéressante fonte

3 Feb 2018 6:50pm

SAMSUNG WB150 / WB150F / WB152 / WB152F / WB151
1 second
F/3.2
ISO 80
4 mm