تبریز در شب

Posted by
Amirreza Tavassoli (Tehran,Tabriz, Iran) on 23 February 2018 in Cityscape & Urban.

یه عکس جدی با گوشی و فرمت خام

HTC _M9e 2 seconds F/2.0 ISO 100 4 mm

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

Existence Artistique from Angers, France

belle vue

23 Feb 2018 11:11am

omid from mashhad, Iran

امان از این سیم خاردارها که دارن همه جا رو تسخیر میکنن
...
ثبت شبانه، چشم انداز و نورهای خیلی قشنگ

23 Feb 2018 8:42pm

Hiro from Kyoto, Japan

excellent night view

24 Feb 2018 10:04pm

HTC _M9e
2 seconds
F/2.0
ISO 100
4 mm