کنکوری

Posted by
Amir (Tehran,Tabriz, Iran) on 25 February 2018 in People & Portrait.

بچه هایی که برای تخصص میخونن این شکلی میشن

Canon EOS 5D 1/1600 second ISO 200

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

Existence Artistique from Angers, France

triste son regard

25 Feb 2018 1:58pm

omid from mashhad, Iran

یادش بخیر اون قدیما
داشتین دوستانی که کنکوری بودن
و
ابروهاشون رو می تراشیدن
که نتونن از خونه برن بیرون

25 Feb 2018 8:57pm

Canon EOS 5D
1/1600 second
ISO 200