گلی برای زندگی

Posted by Amirreza Tavassoli (Tehran,Tabriz, Iran) on 22 June 2018 in Plant & Nature.

زندگی باید کرد

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

omid from mashhad, Iran

ثبت ماکروی خیلی قشنگ
...
فوکوس و فلو، جزئیات و رنگهــــــــــــــــــــــــــــای خیلی زیبــــــــــــــــا

22 Jun 2018 6:42pm

Canon EOS 70D
1/80 second
F/2.8
ISO 200
90 mm