گور

Posted by
Amir (Tehran,Tabriz, Iran) on 5 July 2018 in Lifestyle & Culture.

از تن چو برفت جان پاک من و تو

خشتی دو نهند بر مغاک من و تو
/

و آنگاه برای خشت گور دگران

در کالبدی کشند خاک من و تو

Canon EOS 5D 1/160 second F/3.5 ISO 200 19 mm

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

Existence Artistique from Angers, France

bien

5 Jul 2018 4:49pm

omid from mashhad, Iran

قدم زدن توی گورستان های قدیمی خیلی خوووووووبه

5 Jul 2018 7:28pm

Canon EOS 5D
1/160 second
F/3.5
ISO 200
19 mm