پرتره هستی

Posted by
Amir (Tehran,Tabriz, Iran) on 4 November 2018 in People & Portrait.

Canon EOS 5D 1/100 second F/1.8 ISO 1600 50 mm

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

Existence Artistique from Angers, France

bien ce regard plongeant

4 Nov 2018 10:30am

omid from mashhad, Iran

چه نازی هم داره موش موشک

4 Nov 2018 4:46pm

@omid: .
چند روزه ندیدمش خیلی دلتنگش هستم

farNaaz50 from Gorgan, Iran

دوست داشتنی ترین تا اینجا

7 Nov 2018 4:33pm

@farNaaz50: .
خیلی خیلی ممنون که دنبال می کنید. شرمنده شدم

Canon EOS 5D
1/100 second
F/1.8
ISO 1600
50 mm