قاب موبایل

Posted by
Amir (Tehran,Tabriz, Iran) on 8 November 2018 in Art & Design.

قاب این گوشی کثیف شده بود
دست به کار شدم و رنگش کردم
با یک لاک ناخن

Canon EOS 5D 1/60 second F/2.8 ISO 1000 50 mm

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

Existence Artistique from Angers, France

Intéressant

8 Nov 2018 1:29pm

omid from mashhad, Iran

چه خوب و جااااااااااالب شده

10 Nov 2018 8:17am

Canon EOS 5D
1/60 second
F/2.8
ISO 1000
50 mm