کنگره نظامی گنجوی

Posted by
Amir (Tehran,Tabriz, Iran) on 27 November 2018 in Art & Design.

دکور پشت صحنه که می‌بینید توسط بچه‌های ما انجام شده

Canon EOS 5D 1/100 second F/2.8 ISO 1600 90 mm

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

Existence Artistique from Angers, France

c'est une intéressante recherche

27 Nov 2018 6:50pm

omid from mashhad, Iran

آفرین بر بچه های هنرمندِ شما
...
خیلی قشنگه

27 Nov 2018 9:07pm

Canon EOS 5D
1/100 second
F/2.8
ISO 1600
90 mm