قدم های من و پاییز

Posted by
Amir (Tehran,Tabriz, Iran) on 28 November 2018 in Plant & Nature.

Samsung SM-C7000 1/100 second F/1.9 ISO 50 4 mm

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

omid from mashhad, Iran

ثبت پاییزی قشنگ
...
زاویه ی دید، کادر، رنگها، نورها و جلوه ی زیبـــــــــا

28 Nov 2018 4:50pm

Existence Artistique from Angers, France

c'est superbe et bien composé

28 Nov 2018 7:22pm

Samsung SM-C7000
1/100 second
F/1.9
ISO 50
4 mm

دماوند