شاه حسین ولی

Posted by
Amir (Tehran,Tabriz, Iran) on 28 May 2019 in Architecture.

اینجا خانقاه بوده همونجا که میرفتن ریاضت می کشیدن

Canon EOS 5D 1/160 second F/8.0 ISO 100 35 mm

: وبلاگ
flyhigh.blog.ir

omid from mashhad, Iran

چه جای قشنگی
...
کادر، رنگها، بافت ها و نقش و نگارهای خیلی زیبا

28 May 2019 10:56am

Luca Bobbiesi from Milano, Italy

Wonderful work!

28 May 2019 12:42pm

Existence Artistique from Angers, France

bien cette mosaïque

28 May 2019 6:26pm

Canon EOS 5D
1/160 second
F/8.0
ISO 100
35 mm